Anmäl alkoholreklam

AGM bedömer alkoholreklam utifrån Rekommendationen för alkoholreklam och Alkohollagen.

Ställ dig nedanstående frågor innan du anmäler en reklam.

Alkoholreklam ska:

Vara måttfull

 • Är valet av plats (mediet) måttfullt?
 • Är innehållet måttfullt?
 • Är utformningen måttfull?
 • Hur ser marknadsföringen ut?
 • Ger text och bild saklig information?

Alkoholreklam ska inte:

Vara påträngande eller uppsökande

 • Är platsen eller reklamens utformning påträngande eller uppsökande?

Uppmana till konsumtion

 • Visas alkohol i situationer där det inte ska förekomma, t.ex. på arbetsplatser, vid bilkörning eller graviditet?

Rikta sig till eller skildra barn eller unga

 • Visas människor under 25 år på bilderna?
 • Har reklamplatsen eller sammanhanget främst unga besökare?

Hur du anmäler:

Du kan anmäla en reklam per post, e-post eller genom formuläret nedan.

Anmälan ska innehålla:

 • Vilka regler du anser att reklamen strider mot
 • Vilket företag som står bakom reklamen
 • Var du såg reklamen
 • En kopia, länk eller ett foto av reklamen
 • Dina kontaktuppgifter* (namn, adress, e-post och telefonnummer).

*Dina kontaktuppgifter behövs för AGMs utredning, och för att du ska kunna ta del av AGMs beslut. De kommer inte att användas i ev. processer eller i offentliga uttalanden.

Anmälningsformulär

  Alkoholreklam ska vara måttfull

  Alkoholreklam ska inte vara påträngande eller uppsökande

  Alkoholreklam ska inte uppmana till konsumtion

  Alkoholreklam ska inte rikta sig till eller skildra barn eller unga

  Bifoga ev. fil (foto på reklamen) genom att trycka på knappen och välja fil på din dator.