Utbildningar

AGM håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken.

Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos företagen och bidra till ökat ansvarskännande. Genom kännedom om regelverket och förståelse för branschens rekommendationer och AGM:s arbete ökar både förmågan och viljan att göra rätt.

För medlemmar inom Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt hos Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna kostnadsfria.

AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-medlemmar. Icke-medlemmar får dock betala kurspris:

Ansvarsfull alkoholreklam 2750 kr/person
Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier 2250kr /person

AGM håller tillsammans med externa föreläsare även en ny kurs som heter ”Mutor, korruption och otillbörlig belöning”.

KOMMANDE UTBILDNINGAR

Den 5 oktober presenteras den uppdaterade Rekommendationen för ansvarsfull alkoholreklam m.m. Tillfället är exklusivt för medlemmar i Sveriges Bryggerier resp. SVL. 

Vi går igenom Rekommendationer och uppmärksammar er på skillnaderna jämfört med 2018-års version. 

 

23 september april Grundkurs i ansvarsfull alkoholreklam, kl. 9-12 digitalt.

30 september Fördjupningskurs inriktning sociala medier, kl. 9-11 digitalt.

11 november april Grundkurs i ansvarsfull alkoholreklam, kl. 9-12 Kungsgatan 35.

18 november Fördjupningskurs inriktning sociala medier, kl. 9-11 Kungsgatan 35.

Anmälningsformulär

    Välj utbildning

    Ansvarsfull alkoholreklam 23 september kl. 9-12Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier 30 september kl. 9-11Presentation av Rekommendationen för ansvarsfull alkoholreklamAnsvarsfull alkoholreklam 11 november kl. 9-12Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier 18 november kl. 9-11