Utbildningar

______________________________________________________________________________

EXTRA  – med anledning av att Patent- och marknadsöverstolen ogiltigförklarat bildregeln.

Information till medlemmar med anledning av domen. Vad har hänt, vad gäller nu och hur förhåller vi oss.

14 april kl. 13.00

OBS – detta är medlemsexklusivt för medlemsföretagen i SVL/Sveriges Bryggerier.

______________________________________________________________________________

AGM håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i praktiken.

Utbildningarna är branschens sätt att säkerställa en hög kunskapsnivå hos företagen och bidra till ökat ansvarskännande. Genom kännedom om regelverket och förståelse för branschens rekommendationer och AGM:s arbete ökar både förmågan och viljan att göra rätt.

För medlemmar inom Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt hos Sveriges Bryggerier är de allmänna utbildningarna kostnadsfria.

AGM:s allmänna utbildningar är i mån av plats öppna även för icke-medlemmar. Icke-medlemmar får dock betala kurspris:

Ansvarsfull alkoholreklam 2750 kr/person
Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier 2250kr /person

AGM håller tillsammans med externa föreläsare även en ny kurs som heter ”Mutor, korruption och otillbörlig belöning”.

Anmälningsformulär

    Välj utbildning

    Bildregeln försvinner, vad som händer nu och hur vi bör förhålla oss. 14 april 13-13.45Ansvarsfull alkoholreklam 7 maj kl. 9-12Ansvarsfull alkoholreklam i sociala medier 18 maj kl. 9-11