Lagar och etiska regler

Enligt lagen ska alkoholreklam vara måttfull och balanserad.

Den får inte vara påträngande, rikta sig till barn eller ungdomar under 25 år, eller uppmana till konsumtion vid olämpliga tillfällen.

Rekommendationen för alkoholreklam finns specificerat vad som gäller för olika typer av kommunikationskanaler som direktreklam, Internet, TV, radio, tidningar etc.

Om du tycker att en annons inte lever upp till de här kraven kan du anmäla den till AGM.

TV-kanaler som sänder från andra länder omfattas inte av samma krav och du kan därför inte anmäla reklam som visas i till exempel TV3, Kanal 5 eller Eurosport.

LÄS MER
Rekommendation för alkoholreklam (pdf, 5,5 mb)
Alkohollagen (extern länk)
Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter (extern länk)
Marknadsföringslagen (extern länk)
Bilaga till marknadsföringslagen (extern länk)
Alkoholförordningen (extern länk)