Pressmeddelanden

Kommentar till HD avgörande om ”Bildregeln”

Till skillnad från Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg HD att bildregeln, i alla fall till vissa delar, är giltig. Avgörandet väcker dock en del frågor: Den första är om en regel i förhållande till art 36 FEUF verkligen kan vara "delvis giltig"? Den andra är om...

Användning av ordet ”äkta” i reklamsammanhang

Med anledning av ett antal anmälningar till AGM samt en diskussion under 2015 vill AGM, efter samråd med Sveriges Annonsörer, som tillsammans med SVL, Sveriges Bryggerier och Sveriges Marknadsförbund står bakom näringslivets rekommendation för alkoholmarknadsföring,...

Alkoglassen fälld

Reklam för en glass som innehåller fem volymprocent alkohol har fällts av Reklamombudsmannen (RO). AGM får frågor hur det kommer sig att denne inte ingripit mot den påtalade marknadsföringen. AGMs uppgift är att bevaka hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i...

AGM syn på alkoholhaltig glass

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har fått en mängd frågor avseende marknadsföring för en glass som innehåller 5 volymprocent alkohol. AGM träffade Folkhälsomyndigheten redan i höstas och fick då beskedet att det enligt myndigheten rör sig om ett s.k. alkoholhaltigt...

IQ har fel om alkoholreklamens påverkan på konsumtion

Juan-Pablo Rua, vd på IQ, menar i sin replik i Aftonbladet att forskning visar ett samband mellan alkoholreklam och konsumtion. Det är oklart vilken forskning som Rua hänför sig till, det tycks dock som att denne använder studier gjorda på utländska marknader för att...

Kommentar angående marknadsföring av vinklubbar

Kommentar angående marknadsföring av vinklubbar Redan under hösten 2011 fällde Alkoholleverantörernas Granskningsman (AGM) bolaget Antipodes Wines som ligger bakom såväl Australian Wine Club som flera andra s.k. vinklubbar för otillåten marknadsföring. Antipodes valde...