SIA Alkoglass

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har fått en mängd frågor avseende marknadsföring för en glass som innehåller 5 volymprocent alkohol. AGM träffade Folkhälsomyndigheten redan i höstas och fick då beskedet att det enligt myndigheten rör sig om ett s.k. alkoholhaltigt preparat och inte en alkoholdryck. Det innebär att produkten inte omfattas av detaljhandelsmonopolet och som en följd av det heller inte av reklamreglerna i alkohollagen.

AGM har tydligt påtalat vad denne ser som brister för Folkhälsomyndigheten, hittills utan gehör. Det är enligt AGM anmärkningsvärt att Folkhälsomyndigheten gör skillnad mellan ett livsmedel som innehåller 5 volymprocent alkohol, avsett att förtäras i sin helhet, och alkoholdrycker som är hälften så starka.

Så länge Folkhälsomyndigheten vidhåller sin bedömning har AGM svårt att agera. AGM ser dock över de legala möjligheterna utifrån konkurrensneutralitet och folkhälsoskydd.