AGM granskar alkoholreklam

Alkoholleverantörernas granskningsman, AGM, bevakar hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige. AGM är alkoholbranschens självreglering och AGM är alltså inte en statlig myndighet. Om ett företag bryter mot de lagar och etiska regler som finns för reklam för alkohol- och lättdrycker, har AGM rätt att ingripa och begära att marknadsföringen upphör. Motsvarande system finns för andra branscher och i andra länder och AGMs utlåtanden utgör god affärssed på området.

Vem som helst kan anmäla reklam till AGM, som utreder, prövar och fattar beslut i ärendet.

AGM heter Mattias Grundström. Mattias var tidigare ansvarig för tillsynen av marknadsföring av bland annat alkohol på Konsumentverket. Mattias har också varit förordnad som expert av regeringen i utredningen om alkoholreklam m.m. samt i utredningen om en översyn av marknadsföringslagen (ett utökat konsumentskydd). Mattias har även företrätt Sverige i EU-kommissionens expertgrupp om reklamregler.

AGM finansieras gemensamt av Sveriges Bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen. Det är Sveriges Bryggerier, Sveriges Annonsörer och Sprit & Vinleverantörsföreningen som antagit en gemensam rekommendation för reklam på den svenska marknaden för alkoholhaltiga drycker och lättdrycker. Rekommendationen är ursprungligen från 2006 och reviderades senast 1 juni 2018. Den utgör god affärssed på området.

Medlemmar i Sveriges Bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen samt statliga- och kommunala myndigheter har rätt till kostnadsfri rådgivning i reklamjuridiska frågor.