Alkoholleverantörernas granskningsman
granskar alkoholreklam – med din hjälp

Alkoholleverantörernas granskningsman
granskar alkoholreklam – med din hjälp

Alkoholleverantörernas granskningsman, AGM, är alkoholbranschens självreglering som bevakar hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige.

Om ett företag bryter mot de lagar och etiska regler som finns för reklam för alkohol- och lättdrycker, har AGM rätt att ingripa och begära att marknadsföringen upphör.

Vem som helst kan anmäla reklam till AGM, som utreder, prövar och fattar beslut i ärendet.

AGM heter Mattias Grundström. Mer om AGM »