Ärende nr AGM 35/12: Matklubben i Sverige AB – Medverkan till marknadsföring av alkoholdryck genom e-postutskick m.m.

Ärende nr AGM 35/12                                                                                              Motpart: Matklubben i Sverige AB Saken: Medverkan till marknadsföring av alkoholdryck genom e-postutskick m.m. Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att...