Ärende nr AGM 8/12: Fondberg – Sändarangivelse, pristävling samt reklamtext och –bild

Ärende nr AGM 8/12                                                                                                2012-09-05 Motpart: Fondberg Saken: Sändarangivelse, pristävling samt reklamtext och –bild Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...