Ärende nr AGM 5/17: Pernilla Wahlgren – Alkoholreklam på blogg

Ärende nr AGM 5/17                                                                                                2017-02-13   Motpart: Pernilla Wahlgren   Saken: Alkoholreklam på blogg Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen...