Ärende nr AGM 18/13: PrimeWine Sweden AB – Reklamtext och -bild vid marknadsföring av vin

Ärende nr AGM 18/13                                                                                              2013-09-30 Motpart: PrimeWine Sweden AB Saken: Reklamtext och -bild vid marknadsföring av vin Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 15/13: Freixenet Nordic AB – Bristande sändarangivelse samt reklambild vid marknadsföring av vin

Ärende nr AGM 15/13                                                                                              2013-09-30 Motpart: Freixenet Nordic AB Saken: Bristande sändarangivelse samt reklambild vid marknadsföring av vin Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser...