Ärende nr AGM 25/23                                                                                              2023-11-28

 

Motpart: Agitator Whiskymakare AB

Saken: Otillåten konsumtionsuppmaning

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Agitator Bleded Whisky. Marknadsföringen har skett genom ett inlägg på en social medieplattform.

I den påtalade annonsen anges att ”Då blir en Agitator Whisky det perfekta komplementet till dina spelkvällar med vänner och familj”. I bild återges bl.a. ett sällskapsspel (Kinaschack) två glas med whisky, nötter, glasögon samt en flaska av den påtalade alkoholdrycken”.

Motpartens yttrande

Motparten beklagar det inträffade och kommer att åtgärda detta.

Skälen för beslutet

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det är enligt lagtexten förbjudet att uppmana till bruk av alkoholdrycker.

I den påtalade annonsen anges att ”Då blir en Agitator Whisky det perfekta komplementet till dina spelkvällar med vänner och familj”. I bild återges bl.a. ett sällskapsspel (Kinaschack) två glas med whisky, nötter, glasögon samt en flaska av den påtalade alkoholdrycken”.

AGM anser att beskrivningen av Agitator Whisky som det perfekta komplementet till spelkvällar är en tydlig konsumtionsuppmaning. Detta förstärks av bilden som förmedlar bilden av pågående spel tillsammans med alkoholdryck. Bilden liksom texten saknar saklig inriktning.

Den påtalade annonsen strider enligt AGM av dessa skäl mot kravet på särskild måttfullhet.

Då marknadsföringen strider mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet är den därigenom inte förenlig med god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman