Ärende nr AGM 19/23: The Wine and Spirits Collective Sweden AB – Intyg/utmärkelse

Ärende nr AGM 19/23                                                                                                 Motpart: The Wine and Spirits Collective Sweden AB Saken: Intyg/utmärkelse   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen...