Ärende nr AGM 20/21: Independent Wine Company AB – Näringspåstående i alkoholreklam

Ärende nr AGM 20/21                                                                                              2021-09-02   Motpart: Independent Wine Company AB Saken: Näringspåstående i alkoholreklam   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 22/21: Providential Wines & Spirits AB – Näringspåstående i alkoholreklam

Ärende nr AGM 22/21                                                                                              2021-09-02   Motpart: Providential Wines & Spirits AB Saken: Näringspåstående i alkoholreklam   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 27/21: Hill+Knowlton Strategis resp. Mindshare – Medverkan till otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 27/21                                                                                              2021-07-02   Motparter: Hill+Knowlton Strategis resp. Mindshare Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring   Beslut Respektive motpart har brutit mot...