Ärende nr AGM 19/23                                                                                              

 

Motpart: The Wine and Spirits Collective Sweden AB

Saken: Intyg/utmärkelse

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Les Fumées Blanches. Produkten presenteras som ”Årets vita box”. Utredningen visar emellertid att utmärkelsen avser år 2022.

Motpartens yttrande

Motparten beklagar det inträffade och uppger att det beror på ett förbiseende samt att man snarast kommer att justera kommande marknadsföring.

Skälen för beslutet

Enligt punkten 4.2.4 i Rekommendationen (Värdeutlåtanden, åberopande av intyg m.m.) så ska värdeutlåtanden, omdömen och intyg användas med försiktighet och i enlighet med marknadsföringslagen och ICC:s Grundregler för reklam. Uppgifter från recensenter ska vara meningsfulla, balanserade och aktuella.

I den påtalade marknadsföringen anges som rubrik ”Årets vita box”. Uppgiften är den ägnad att uppfattas bokstavligt dvs, att det produkten erhållit utmärkelsen som årets (2023-års) vita box. Utredningen visar emellertid att utmärkelsen avser år 2022.

Punkten 4.2.4 i Rekommendationen syftar till att säkerställa förtroendet för marknadsföringsbudskap genom att värdeutlåtanden, omdömen och intyg är aktuella.

I tidigare beslut har AGM bland annat uttalat att en utmärkelse för en viss produkt i en typ av förpackning (flaska) inte kunnat användas även för produkten i en annan typ av förpackning (bag-in-box). AGM har i annat beslut även uttalat att ett värdeomdöme för en viss årgång inte kan användas för nästkommande årgång.

I förevarande fall har den nu åberopade utmärkelsen (värdeutlåtandet) ”Årets vita box” varit inaktuellt genom att det avsett ett tidigare år. Den påtalade marknadsföringen har således skett i strid med Rekommendationen och är därigenom inte förenlig med god affärssed.

 

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman