Ärende nr AGM 24/16: Fine Brands Sweden AB – Vilseledande marknadsföring m.m.

Ärende nr AGM 24/16                                                                                              2016-12-20   Motpart: Fine Brands Sweden AB Saken: Vilseledande marknadsföring m.m. Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen...