Ärende nr AGM 18/15: Jönköpings Bryggeri AB – Reklamtext vid marknadsföring av alkoholdryck

Ärende nr AGM 18/15                                                                                              2015-09-22 Motpart: Jönköpings Bryggeri AB Saken: Reklamtext vid marknadsföring av alkoholdryck Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 13/15: Oenoforos AB – Felaktig sändarangivelse

Ärende nr AGM 13/15                                                                                              2015-09-10 Motpart: Oenoforos AB Saken: Felaktig sändarangivelse Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god...