Ärende nr AGM 5/18: AB Kvällstidningen Expressen – medverkan till otillbörlig alkoholreklam

Ärende nr AGM 5/18                                                                                                2018-03-28   Motpart: AB Kvällstidningen Expressen Saken: Medverkan till otillbörlig alkoholreklam   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den...