Ärende nr AGM 8/16: Mathem i Sverige AB (Tasteline) – medverkan till otillbörlig alkoholreklam

Ärende nr AGM 8/16                                                                                                2016-03-30 Motpart: Mathem i Sverige AB (Tasteline) Saken: Medverkan till otillbörlig alkoholreklam Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den...