Ärende nr AGM 15/12: Carlsberg Sverige AB – Marknadsföring av alkoholhaltig lättdryck

Ärende nr AGM 15/12                                                                                              2012-06-25 Motpart: Carlsberg Sverige AB Saken: Marknadsföring av alkoholhaltig lättdryck Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 29/12: Concha y Toro Sweden AB – Reklambild vid marknadsföring av vin genom tidningsannons

Ärende nr AGM 29/12                                                                                              2012-06-25 Motpart: Concha y Toro Sweden AB Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin genom tidningsannons Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att...

Ärende nr AGM 25/12: Johan Lidby Vinhandel AB – Reklambild vid marknadsföring av vin genom tidningsannons

Ärende nr AGM 25/12                                                                                              2012-06-18 Motpart: Johan Lidby Vinhandel AB Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin genom tidningsannons Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att...

Ärende nr AGM 23/12: AMKA AB – Reklambild vid marknadsföring av vin genom tidningsannons

Ärende nr AGM 23/12                                                                                              2012-06-18 Motpart: AMKA AB Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin genom tidningsannons Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...