Ärende nr AGM 22/12: Hermansson & Co AB – Reklambild vid marknadsföring av vin genom tidningsannons

Ärende nr AGM 22/12                                                                                              2012-06-18 Motpart: Hermansson & Co AB Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin genom tidningsannons Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att...

Ärende nr AGM 21/12: Winepartners Nordic AB – Reklamtext och -bild vid marknadsföring av vin genom tidningsannonser

Ärende nr AGM 21/12                                                                                              2012-06-18 Motpart: Winepartners Nordic AB Saken: Reklamtext och -bild vid marknadsföring av vin genom tidningsannonser Bedömning Alkoholgranskningsmannen...

Ärende nr AGM 19/12: Galatea Spirits AB – Bristande sändarangivelse

Ärende nr AGM 19/12                                                                                              2012-06-18 Motpart: Galatea Spirits AB Saken: Bristande sändarangivelse Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider...

Ärende nr AGM 16/12: Ward Wines AB – Reklamtext och -bild vid marknadsföring av vin genom tidningsannons

Ärende nr AGM 16/12                                                                                              2012-06-18 Motpart: Ward Wines AB   Saken: Reklamtext och -bild vid marknadsföring av vin genom tidningsannons Bedömning Alkoholgranskningsmannen...

Ärende nr AGM 12/12: Swedish Brand AB – Reklambild vid marknadsföring av champagne genom tidningsannons

Ärende nr AGM 12/12                                                                                              2012-06-18 Motpart: Swedish Brand AB Saken: Reklambild vid marknadsföring av champagne genom tidningsannons Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att...