Ärende nr AGM 21/16: Philipson Söderberg AB – Reklamtext vid marknadsföring av alkoholdryck

Ärende nr AGM 21/16                                                                                              2016-11-08 Motpart: Philipson Söderberg AB Saken: Reklamtext vid marknadsföring av alkoholdryck Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...