Ärende nr AGM 15/16: Handelsbolaget Svenska Dagbladets Aktiebolag & Co – medverkan till otillbörlig alkoholreklam

Ärende nr AGM 15/16                                                                                              2016-05-24 Motpart: Handelsbolaget Svenska Dagbladets Aktiebolag & Co Saken: Medverkan till otillbörlig alkoholreklam Beslut Alkoholgranskningsmannen...

Ärende nr AGM 14/16: Pernod Ricard Sweden AB – Bristande reklamidentifiering m.m.

Ärende nr AGM 14/16                                                                                              2016-05-23 Motpart: Pernod Ricard Sweden AB Saken: Reklamidentifiering m.m. Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider...

Ärende nr AGM 12/16: AB Kvällstidningen Expressen – Medverkan till otillbörlig alkoholreklam

Ärende nr AGM 12/16                                                                                              2016-05-11 Motpart: AB Kvällstidningen Expressen Saken: Medverkan till otillbörlig alkoholreklam Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...