Ärende nr AGM 10/15: La Bottega delle Sorelle AB – Reklambild vid marknadsföring av vin

Ärende nr AGM 10/15                                                                                              2015-06-10 Motpart: La Bottega delle Sorelle AB Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...