Ärende nr AGM 31/21: Hermansson & Co AB – Reklambild

Ärende nr AGM 31/21                                                        2021-08-01   Motpart: Hermansson & Co AB Saken: Reklambild   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.   Bakgrund...