Ärende nr AGM 24/17: Sigva AB – Reklambild i print

Ärende nr AGM 24/17                                                                                              2017-09-18   Motpart: Sigva AB Saken: Reklambild i print   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god...

Ärende nr AGM 23/17: Vin & Matguiden i Norden AB – medverkan till otillbörlig alkoholreklam

Ärende nr AGM 23/17                                                                                              2017-08-28   Motpart: Vin och Matguiden i Norden AB Saken: Medverkan till otillbörlig alkoholreklam   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den...

Ärende nr AGM 22/17: Hard On AB – Bristande måttfullhet m.m.

Ärende nr AGM 22/17                                                                                              2017-08-28   Motpart: Hard On AB Saken: Bristande måttfullhet m.m.   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot...