Ärende nr AGM 4/16: Södra Maltfabriken AB – Reklamtext och -bild vid marknadsföring av alkoholdryck

Ärende nr AGM 4/16                                                                                                2016-02-25 Motpart: Södra Maltfabriken AB Saken: Reklamtext och -bild vid marknadsföring av alkoholdryck Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den...