Ärende nr AGM 14/15: The Wine Company Hawesko GmbH – Marknadsföring av vin genom elektronisk direktreklam

Ärende nr AGM 14/15                                                                                              2015-10-05 Motpart: The Wine Company Hawesko GmbH Saken: Marknadsföring av vin genom elektronisk direktreklam Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den...