Ärende nr AGM 4/23: BUSAB Sverige AB – Alkoholreklam på säljställe m.m.    

Ärende nr AGM 4/23                                                                                                2023-02-28   Motpart: BUSAB Sverige AB Saken: Alkoholreklam på säljställe m.m.   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen...