Ärende nr AGM 30/21: Gota Media AB – Medverkan till otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 30/21                                                                                              2021-10-12   Motpart: Gota Media AB Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att motparten har medverkat...

Ärende nr AGM 20/21: Independent Wine Company AB – Näringspåstående i alkoholreklam

Ärende nr AGM 20/21                                                                                              2021-09-02   Motpart: Independent Wine Company AB Saken: Näringspåstående i alkoholreklam   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 22/21: Providential Wines & Spirits AB – Näringspåstående i alkoholreklam

Ärende nr AGM 22/21                                                                                              2021-09-02   Motpart: Providential Wines & Spirits AB Saken: Näringspåstående i alkoholreklam   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...