Ärende nr AGM 10/16: Altia Sweden AB – Felaktig sändarangivelse

Ärende nr AGM 10/16                                                                                            2016-03-23 Motpart: Altia Sweden AB Saken: Felaktig sändarangivelse Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god...

Ärende nr AGM 5/16: AB Brygghuset Finn – Alkoholdryck som gåva m.m.

Ärende nr AGM 5/16                                                                                                2016-03-16 Motpart: AB Brygghuset Finn Saken: Alkoholdryck som gåva m.m. Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider...