Ärende nr AGM 33/21: Lissåker Nord Bjärneman Company AB – Beställningsuppmaning, hälsopåstående m.m.

Ärende nr AGM 33/21                                                        2021-11-05   Motpart: Lissåker Nord Bjärneman Company AB Saken: Beställningsuppmaning, hälsopåstående m.m.   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot...