Ärende nr AGM 7/23: Lively Wines AB – Reklamtext ”Elstöd”

Ärende nr AGM 7/23                                                                                                2023-03-31   Motpart: Lively Wines AB Saken: Reklamtext   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god...