Ärende nr AGM 35/21: Sophronie AB – Vilseledande om kommersiellt ursprung

Ärende nr AGM 35/21                                                                                              2022-01-10   Motpart: Sophronie AB Saken: Vilseledande om kommersiellt ursprung   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen...

Ärende nr AGM 29/21: Helsingborgs Dagblad AB – Medverkan till otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 29/21                                                                                              2021-10-10   Motpart: Helsingborgs Dagblad AB Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att motparten har...

Ärende nr AGM 28/21: Sydsvenska Dagbladets AB – Medverkan till otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 28/21                                                                                              2021-10-10   Motpart: Sydsvenska Dagbladets AB Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att motparten har...

Ärende nr AGM 30/21: Gota Media AB – Medverkan till otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 30/21                                                                                              2021-10-12   Motpart: Gota Media AB Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att motparten har medverkat...

Ärende nr AGM 10/15: La Bottega delle Sorelle AB – Reklambild vid marknadsföring av vin

Ärende nr AGM 10/15                                                                                              2015-06-10 Motpart: La Bottega delle Sorelle AB Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 3/15: Nynäshamns Ångbryggeri AB – Reklambild vid marknadsföring av öl

Ärende nr AGM 3/15                                                                                                2015-05-21 Motpart: Nynäshamns Ångbryggeri AB Saken: Reklambild vid marknadsföring av öl Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...