Ärende nr AGM 9/13 – PrimeWine Sweden AB: Marknadsföring av vin

Ärende nr AGM 9/13                                                                                                2013-06-12 Motpart: PrimeWine Sweden AB Saken: Marknadsföring av vin Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider...

Ärende nr AGM 8/13 – GT Vinimport AB – Selezione Barbro Guaccero: Säljfrämjande åtgärd vid marknadsföring av vin

Ärende nr AGM 8/13                                                                                                2013-06-12 Motpart: GT Vinimport AB – Selezione Barbro Guaccero Saken: Säljfrämjande åtgärd vid marknadsföring av vin Bedömning...

Ärende nr AGM 4/13 – The Wine Agency Sweden AB: Reklambild vid marknadsföring av vin

Ärende nr AGM 4/13                                                                                                2013-06-12 Motpart: The Wine Agency Sweden AB Saken: Reklambild vid marknadsföring av vin Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...