Ärende nr AGM 16/13: Enjoy Wine & Spirits AB – Reklamtext och -bild vid marknadsföring av vin

Ärende nr AGM 16/13                                                                                              2013-09-18 Motpart: Enjoy Wine & Spirits AB Saken: Reklamtext och -bild vid marknadsföring av vin Bedömning Alkoholgranskningsmannen anser att den...