Ärende nr AGM 6/20: Enjoy Wine & Spirits AB – Användning av begreppet realisation i marknadsföring av alkoholdryck

Ärende nr AGM 6/20                                                                                                2020-05-22   Motpart: Enjoy Wine &c Spirits AB Saken: Användning av begreppet realisation i marknadsföring av alkoholdryck   Beslut...