Ärende nr AGM 27/21: Hill+Knowlton Strategis resp. Mindshare – Medverkan till otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 27/21                                                                                              2021-07-02   Motparter: Hill+Knowlton Strategis resp. Mindshare Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring   Beslut Respektive motpart har brutit mot...