Ärende nr AGM 3/17: Jönköpings Bryggeri AB – Marknadsföring av alkoholdryck genom lotteri

Ärende nr AGM 3/17                                                                                                2017-01-25   Motpart: Jönköpings Bryggeri AB Saken: Marknadsföring av alkoholdryck genom lotteri Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...