Ärende nr AGM 28/19: Prime Wine Sweden AB – Rennomésnyltning

Ärende nr AGM 28/19                                                                                              2020-12-19   Motpart: Prime Wine Sweden AB Saken: Rennomésnyltning   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot...

Ärende nr AGM 24/19: Ward Wines AB – Vilseledande marknadsföring

Ärende nr AGM 24/19                                                                                              2019-12-13   Motpart: Ward Wines AB Saken: Vilseledande marknadsföring   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider...