Ärende nr AGM 29/21: Helsingborgs Dagblad AB – Medverkan till otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 29/21                                                                                              2021-10-10   Motpart: Helsingborgs Dagblad AB Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att motparten har...

Ärende nr AGM 28/21: Sydsvenska Dagbladets AB – Medverkan till otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 28/21                                                                                              2021-10-10   Motpart: Sydsvenska Dagbladets AB Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att motparten har...