Alkoglassen fälld

Reklam för en glass som innehåller fem volymprocent alkohol har fällts av Reklamombudsmannen (RO). AGM får frågor hur det kommer sig att denne inte ingripit mot den påtalade marknadsföringen. AGMs uppgift är att bevaka hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i...

Ärende nr AGM 20/16: Oenoforos AB – Pristävling

Ärende nr AGM 20/16                                                                                              2016-10-14 Motpart: Oenoforos AB Saken: Pristävling Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed....