Reklam för en glass som innehåller fem volymprocent alkohol har fällts av Reklamombudsmannen (RO). AGM får frågor hur det kommer sig att denne inte ingripit mot den påtalade marknadsföringen.

AGMs uppgift är att bevaka hur företag marknadsför alkoholhaltiga drycker i Sverige. Den aktuella produkten omfattas inte av reglerna för reklam eller försäljning av alkoholdrycker och marknadsföringen faller därför utanför AGMs ansvarsområde. Den omfattas inte heller av Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Att RO i sitt beslut ger uttryck för att alkoholreklamreglerna ändå kan tillämpas är ur AGM synvinkel något olyckligt då det framstår som motsägelsefullt. Att två av näringslivets självregleringar ger uttryck för olika bedömningar är inte heller bra. Det ska dock noteras att RO fällning avser en av de etiska regler som RO prövar och inte någon bestämmelse som explicit avser alkoholreklam.

AGM har arbetat med frågan under en längre tid. Bland annat träffade AGM och Systembolaget gemensamt Folkhälsomyndigheten redan hösten 2015 för att påtala problemet. Mötet blev tyvärr resultatlöst vilket AGM tillsammans med IQ uppmärksammat i en debattartikel.

Nyligen har Regeringen, med anledning av den aktuella produkten, beslutat om en översyn av alkohollagen. AGM tycker att det är bra eftersom nuvarande skillnad i alkohollagen är olycklig ur såväl konkurrens- som folkhälsoskäl.