Ärende nr AGM 20/16                                                                                              2016-10-14

Motpart: Oenoforos AB

Saken: Pristävling

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Il Conte Nero di Troia Zinfandel. Marknadsföringen har skett på Facebook samt på webbplatsen www.senseswineclub.se. Vinet har marknadsförts med hjälp av en tävling som går ut på att ta bild på en maträtt lagad enligt ett visst recept. Receptet ifråga tillhandahålls inuti vinets förpackning, bag-in-boxen

Motpartens yttrande

Motparten har inte avhörts.

Skälen för beslutet

Oenoforos AB är avsändare till innehållet på www.senseswineclub.se. Även om det på webbplatsen i övrigt kan finnas text med redaktionellt innehåll så är tävlingen ifråga helt inriktad på att främja försäljningen av bolagets produkt, alkoholdrycken Il Conte Nero di Troia Zinfandel. Det är således fråga om rent kommersiella förhållanden och tävlingen ska därför prövas enligt reglerna om marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter.

Användning av pristävlingar i alkoholreklam regleras genom alkohollagens krav på särskild måttfullhet. Enligt avsnitt 8 i Rekommendationen ska måttfullhetskravet tolkas så att det inte tillåtet med tävlingar där deltagande kräver ett köp av alkoholdryck. Motsvarande återfinns i Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck.

För deltagande i den nu aktuella tävlingen krävs köp av alkoholdryck vilket alltså inte är tillåtet. Den påtalade marknadsföringen strider således mot alkohollagens krav på särskild måttfullhet.

Då den marknadsföringen skett i strid med alkohollagen har den därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman