Ärende nr AGM 11/17: Nelex Beverage AB – Renommésnyltning samt reklambild på Instagram

Ärende nr AGM 11/17                                                                                              2017-04-20     Motpart: Nelex Beverage AB Saken: Renommésnyltning samt reklambild på Instagram. Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 15/17: Scandlines BorderShop – Direktreklamutskick

Ärende nr AGM 15/17                                                                                              2017-04-04   Motpart: Scandlines BorderShop   Saken: Direktreklam Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god...