Ärende nr AGM 2/16: VinUnic AB – Placering av alkoholreklam m.m.

Ärende nr AGM 2/16                                                                                                2016-04-04 Motpart: VinUnic AB Saken: Placering av alkoholreklam m.m. Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot...