Ärende nr AGM 22/23                                                                                              2023-07-07

 

Motpart: Vinhyllan AB

Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Hotel Starlino Rosé. Marknadsföringen har skett genom e-postutskick från Vinhyllan. I den påtalade annonsen anges att ”Sommar kräva denna dryck. Du måste blanda dig en smarrig Starlino Rosé-drink för att säga ja till svensk sommar”. Därutöver anges att sommaren säkert blir bra ändå men att den blir ”extra härlig med lite Starlino Rosé hemma”.

Motpartens yttrande

Annonsören har omedelbart avbrutit den påtalade marknadsföringen.

Skälen för beslutet

Kravet på särskild måttfullhet m.m.

Enligt 7 kap. 1 § alkohollagen ska all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter följa kravet på särskild måttfullhet. Alkoholreklam ska inriktas på att vara saklig och informativ dvs. förmedla den information som konsumenten behöver för att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföring som uppmanar till bruk av alkoholdryck är förbjuden.

I den aktuella annonsen anges att ”Sommar kräva denna dryck. Du måste blanda dig en smarrig Starlino Rosé-drink för att säga ja till svensk sommar”. Därutöver anges att sommaren säkert blir bra ändå men att den blir ”extra härlig med lite Starlino Rosé hemma”.

Marknadsföringen har utformats utifrån en klassisk poster från folkomröstningen 1922 och har (enligt AGM) ett humoristiskt anslag. Även med beaktande av det så uppfattas dock beskrivningen som att alkoholdrycken i fråga förhöjer sommaren samt att produkten är en omistlig del av sommarupplevelsen. Även med beaktande av ett humoristiskt anslag rör det sig om en tydlig uppmaning till konsumtion av alkoholdryck. Den påtalade annonsen strider mot Rekommendationen och mot kravet på särskild måttfullhet.

Den påtalade marknadsföringen strider mot måttfullhetskravet och därigenom mot god affärssed.

Ansvar för den påtalade marknadsföringen

Primärt ansvarig för marknadsföringen är annonsören (avsändaren). Enligt 23 § marknadsföringslagen ansvarar även var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen (medverkansansvar).  Enligt Marknadsdomstolens praxis inkluderas här t.ex. tidningsföretag som har ett ansvar för de annonser som publiceras. Tidningsföretagets annonsgranskning är enligt Marknadsdomstolen av stor betydelse och tidningen måste därför ta ett visst ansvar för införda annonser även om tidningen själv inte tagit aktiv del i utformningen av dessa. Medverkansansvaret för tidningsföretaget är dock begränsat till de fall det stått helt klart att annonsen var otillbörlig.

En aktör som Vinhyllan kan förväntas ha fördjupade kunskaper om de regler som gäller för alkoholreklam. Beträffande den påtalade marknadsföringens utformning så är det en tydlig och uppenbar överträdelse av kravet på särskild måttfullhet.

I förevarande fall har den påtalade marknadsföringen publicerats och distribuerats genom ett epostutskick från Vinhyllan som ges ut av Vinhyllan AB. Genom att publicera och distribuera annonsen ifråga har Vinhyllan AB väsentligen bidragit till den påtalade marknadsföringen. Förutsättningarna för medverkansansvar är därmed uppfyllda.

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman