Ärende nr AGM 33/21: Lissåker Nord Bjärneman Company AB – Beställningsuppmaning, hälsopåstående m.m.

Ärende nr AGM 33/21                                                        2021-11-05   Motpart: Lissåker Nord Bjärneman Company AB Saken: Beställningsuppmaning, hälsopåstående m.m.   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot...

Ärende nr AGM 29/21: Helsingborgs Dagblad AB – Medverkan till otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 29/21                                                                                              2021-10-10   Motpart: Helsingborgs Dagblad AB Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att motparten har...

Ärende nr AGM 28/21: Sydsvenska Dagbladets AB – Medverkan till otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 28/21                                                                                              2021-10-10   Motpart: Sydsvenska Dagbladets AB Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att motparten har...

Ärende nr AGM 30/21: Gota Media AB – Medverkan till otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 30/21                                                                                              2021-10-12   Motpart: Gota Media AB Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att motparten har medverkat...

Ärende nr AGM 20/21: Independent Wine Company AB – Näringspåstående i alkoholreklam

Ärende nr AGM 20/21                                                                                              2021-09-02   Motpart: Independent Wine Company AB Saken: Näringspåstående i alkoholreklam   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 22/21: Providential Wines & Spirits AB – Näringspåstående i alkoholreklam

Ärende nr AGM 22/21                                                                                              2021-09-02   Motpart: Providential Wines & Spirits AB Saken: Näringspåstående i alkoholreklam   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...