Ärende nr AGM 2/22: Wineaffair Scandinavia AB – Vilseledande marknadsföring m.m.

Ärende nr AGM 2/22                                                                                                2022-02-23   Motpart: Wineaffair Scandinavia AB Saken: Vilseledande marknadsföring m.m.   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 35/21: Sophronie AB – Vilseledande om kommersiellt ursprung

Ärende nr AGM 35/21                                                                                              2022-01-10   Motpart: Sophronie AB Saken: Vilseledande om kommersiellt ursprung   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen...

Ärende nr AGM 33/21: Lissåker Nord Bjärneman Company AB – Beställningsuppmaning, hälsopåstående m.m.

Ärende nr AGM 33/21                                                        2021-11-05   Motpart: Lissåker Nord Bjärneman Company AB Saken: Beställningsuppmaning, hälsopåstående m.m.   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot...

Ärende nr AGM 29/21: Helsingborgs Dagblad AB – Medverkan till otillbörlig marknadsföring

Ärende nr AGM 29/21                                                                                              2021-10-10   Motpart: Helsingborgs Dagblad AB Saken: Medverkan till otillbörlig marknadsföring   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att motparten har...