Ärende nr AGM 15/21 resp. AGM 16/21: Lively Wines Sweden AB (AGM 15/21) resp. C.L. (AGM 16/21) – Alkoholdryck som gåva

Ärende nr AGM 15/21 resp. AGM 16/21                                                                2021-04-23 Motpart: Lively Wines Sweden AB (AGM 15/21) resp. C.L. (AGM 16/21) Saken: Alkoholdryck som gåva Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...

Ärende nr AGM 20/20: The Wine and Spirits Collective Sweden AB – Utformning av bild i alkoholreklam

Ärende nr AGM 20/20                                                                                              2020-12-02   Motpart: The Wine and Spirits Collective Sweden AB Saken: Utformning av bild i alkoholreklam   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den...

Ärende nr AGM 14/20: Snickerivägens Bryggeri AB – Alkoholreklam i sociala medier

Ärende nr AGM 14/20                                                                                              2020-10-14   Motpart: Snickerivägens Bryggeri AB Saken: Alkoholreklam i sociala medier   Beslut Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade...