Kommentar angående marknadsföring av vinklubbar
Redan under hösten 2011 fällde Alkoholleverantörernas Granskningsman (AGM) bolaget Antipodes Wines som ligger bakom såväl Australian Wine Club som flera andra s.k. vinklubbar för otillåten marknadsföring. Antipodes valde dock att fortsätta strunta i svenska regler. För medlemsföretagen i alkoholbranschen är det viktigt att konkurrensen sker på lika villkor där respekten för gällande regler är en självklarhet. AGM ser därför med tillfredsställelse på att Konsumentverket nu ingriper mot bolaget och utgår från att myndigheten säkerställer att spelreglerna följs av alla.

– Det är glädjande att se att Konsumentverket ingriper i de ytterst få fall som AGMs beslut inte följs säger Mattias Grundström, AGM.