Till skillnad från Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg HD att bildregeln, i alla fall till vissa delar, är giltig. Avgörandet väcker dock en del frågor:

Den första är om en regel i förhållande till art 36 FEUF verkligen kan vara ”delvis giltig”?

Den andra är om den svenska folkhälsan (verkligen) skyddas genom att det blir svårare att exportera alkoholdrycker?

Den tredje är hur den svenska folkhälsan skyddas genom ett förbud mot föremål som inte skadar folkhälsan?

AGM kommer att titta vidare på frågan.