Ärende nr AGM 14-19                                                                                              2019-04-09

 

Motpart: Intermondi AB

Saken: Hälsopåstående i alkoholreklam

 

Beslut

Alkoholgranskningsmannen anser att den påtalade marknadsföringen strider mot god affärssed.

Bakgrund

Alkoholgranskningsmannen (AGM) har uppmärksammats på marknadsföring av alkoholdrycken Dignitat. Marknadsföringen har skett genom ett sponsrat inlägg från Vinkompassen. Vinet ifråga har marknadsförts med beskrivningen ”nyttigare, godare, helt naturlig”.

Motpartens yttrande

Intermondi AB kommer att justera den påtalade marknadsföringen men vill poängtera att påståendet i sak är riktigt.

Skälen för beslutet

EU:s förordning (1924/2006) om närings- och hälsopåståenden i livsmedel m.m. reglerar användningen av hälsopåståenden marknadsföring av livsmedel.

Ett hälsopåstående är enligt förordningen ”varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa”.

 

 

Enligt artikel 4.3 i förordningen får drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol inte förses med hälsopåståenden. Hälsopåståenden är alltså otillåtna oavsett om de i sak är korrekta (vederhäftiga) eller inte.

Vinet ifråga har marknadsförts med beskrivningen ”nyttigare, godare, helt naturlig”. Ordet nyttigare uppfattas i sammanhanget som ett hälsopåstående eftersom det låter förstå att det föreligger ett samband mellan produkten och hälsa. Då produkten (som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol) marknadsförs med ett hälsopåstående så strider annonsen ifråga mot EU:s förordning (1924/2006) om närings- och hälsopåståenden i livsmedel m.m. Den påtalade marknadsföringen har därmed inte följt god affärssed.

 

Mattias Grundström

Alkoholgranskningsman